Yhteistyökumppanit

Alakoulun Aarreaitta

Alakoulun aarreaitta on ilmiöksi kasvanut virtuaalinen opehuone opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Alakoulun aarreaitassa kollegat ympäri Suomea voivat kysyä ja vastata, vinkata ja jakaa ideoita, keskustella ajankohtaisista opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä aiheista sekä kannustaa ja innostaa toinen toisiaan.

Alakoulun aarreaitan ja Tabletkoulun yhteistyön tavoitteena on tuottaa opettajille konkreettisia välineitä ja kokemuksia, jotka auttavat uuden oppimisen ja opettamisen maailmaan siirtymisessä.

 • Saara Mälkönen
  Alakoulun aarreaitan perustaja

  “Perustin Alakokoulun aarreaitan, koska halusin saada positiivista muutosta aikaan yhdessä tekemällä ja ideoimalla! On ollut hauska huomata, että tätä samaa positiivista muutoshalua edustaa myös Tabletkoulu omalla toiminnallaan. Tabletkoulu vie digitaalista oppimista suuntaan, johon minun on helppo samaistua. Tabletkoulu ei vain sähköistä oppimista, vaan lisää sen avulla yhdessä oivaltamista ja oppimista! Opettajalle Tabletkoulu tekee helpoksi eriyttämisen ja oppilaan monipuolisen arvioinnin.“

Oppimateriaalit

Alakoulun aarreaitan ja Tabletkoulun yhteistyössä tuottamat toiminnalliset kuukausikalenterit ovat saavuttaneet suuren suosion luokanopettajien keskuudessa. Lisäksi Alakoulun aarreaitan jäsenet pääsevät ensimmäisinä testaamaan Tabletkoulun materiaaleja ja osallistumaan niiden kehittämiseen.

Opettajien täydennyskoulutus

Alakoulun aarreaitta ja Tabletkoulu haluavat olla mukana viemässä suomalaista perusopetusta kohti tulevaisuuden koulua. Koulu ei kehity ilman osaavia opettajia, ja osaaminen leviää yhdessä tekemällä ja jakamalla. Juuri tähän tähtäävät Alakoulun aarreaitan ja Tabletkoulun tarjoamat uudenlaiset koulutusmateriaalit ja palvelut.

Tapahtumat

Alakoulun aarreaitta ja Tabletkoulu herättävät virtuaalisen opettajanhuoneen henkiin tekemällä innostavaa ja iloista tapahtumayhteistyötä. Löydät meidät isoimmista opetusalan tapahtumista ja pääset tutustumaan virtuaalisen opehuoneen kollegoihin kasvotusten.

Punaiset Nenät valtaavat vuosittain loka-marraskuussa koulut ympäri Suomen! Nenäpäivä-kampanja hankkii varoja kehitysmaiden lasten auttamiseksi viihteen voimalla tiedottaen samalla avun tarpeesta kehitysmaissa ja järjestöjen tekemän kehitysyhteistyön merkityksestä. Nenäpäivän viesti on yksinkertainen: auttaminen on hauskaa ja kuuluu jokaiselle!

Nenäpäivän, Tabletkoulun ja Alakoulun aarreaitan yhteistyön tavoitteena on innostaa opettajat ympäri Suomen yhdistämään globaalikasvatus ja hauska yhdessä tekeminen monialaisten opetuskokonaisuuksien kautta osaksi koulujen arkea. Yhteistyön kautta lisätään lasten ja nuorten ymmärrystä globaalista oikeudenmukaisuudesta ja herätetään keskustelua kehitysmaiden lasten elämästä.

 • Tea Saloranta
  Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Nenäpäivä-säätiö

  ”Nenäpäivä haluaa innostaa kerran vuodessa kaikki Suomen koululaiset ja opettajat yhdessä auttamaan kehitysmaiden lapsia – otetaan globaalikasvatus osaksi arkea ja herätetään luokissa keskustelua kehitysmaiden lapsista, lasten oikeuksista, tasa-arvosta ja myötätunnosta. Nenäpäivä tarjoaa monia näkökulmia ja inspiroivia materiaaleja opetuksen tueksi.

  Tabletkoulun ja Alakoulun aarreaitan kanssa globaalikasvatus tulee hauskalla, modernilla ja ymmärrettävällä tavalla osaksi koulujen arkea. Globaalikasvatus saa olla hauskaa ja osallistavaa! Monialaiset Nenäpäivä-opetuskokonaisuudet julkaistaan vuonna 2016, pysy kuulolla!”

Kaarinan kaupunki on uranuurtaja opetuksen digitalisaation ja uudenlaisten käytäntöjen toteuttamisessa. Kaarinan kaupungin kouluissa kaikki vuosiluokkien 4–9 oppilaat ja opetushenkilöstö ovat saaneet käyttöönsä henkilökohtaisen tablet-laitteen.

Laajamittaisessa hankkeessa keskitytään nyt uusien oppimiseen suunniteltujen sisältöjen hyödyntämiseen. Esimerkiksi kaikkien yläkouluoppilaiden oppikirjat ovat nyt sähköisessä muodossa.

Yhteistyö Kaarinan kaupungin kanssa on tarjonnut Tabletkoululle ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää Tabletkoulun käyttöä yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa. Kaarinaa ja Tabletkoulua yhdistää into ja rohkeus kehittää uudenlaista tapaa oppia ja opettaa. Yhteinen tavoite on luoda oppilaille motivoiva oppimisympäristö ja auttaa opettajia uudenlaiseen opettamisen maailmaan siirtymisessä.

Tabletkoulu toimii myös Kaarinan kaupungin vuotuisen Tablet-seminaarin pääyhteistyökumppanina. Seminaarin mielenkiintoinen ohjelma vie tutustumaan digitalisaation käytännön toteuttamiseen.

 • Keijo Sipilä
  Opetusteknologiapäällikkö, Kaarinan kaupunki

  “Mielestäni sähköiset oppimateriaalit ovat parhaimmillaan, kun ne toimivat päätelaiteriippumattomasti intuitiivisessa käyttöliittymässä, joka mahdollistaa valmiiden sisältöjen käytön lisäksi niiden muokkaamisen, erilaisten aktivoivien tehtävien lisäämisen, palautteenannon ja arvioinnin reaaliaikaisen seurannan. Kaiken tämän pitäisi tapahtua "oppikirjan" sisällä, yhdessä ja samassa paikassa. Tabletkoulun materiaalit toimivat juuri näin.

  Tabletkoulun lähestymistavassa kohtaavat uusi teknologia ja uudenlainen pedagoginen ajattelu: materiaaleissa on myös valmiita teemakokonaisuuksia ja oppimateriaaleissa rohkaistaan mm. ilmiöpohjaiseen opiskeluun. Lisäksi sähköisten materiaalien päivitettävyys ja muokattavuus antavat mahdollisuuksia pitää materiaalit aina ajantasaisina ja kytköksissä koulun ulkopuoliseen maailmaan.”

Atea

Atea on IT-infrastruktuurin kokonaistoimittaja, jonka asiakkaisiin lukeutuu suuri osa Suomen kaupungeista ja kunnista. Toimintojen digitalisoiminen on yksi Atean ydinalueista. Atean tavoitteena on auttaa asiakkaita digitaalisen teknologian ja sisällön integroinnissa jokapäiväiseen toimintaan.

Atea ja Tabletkoulu tekevät yhteistyötä, jonka tarkoituksena on tarjota asiakkaille entistä laajempia kokonaisratkaisuja. Paketoimalla IT-palveluja, laitehankintoja, sisältöjä ja pedagogisia työkaluja uudella tavalla pystytään kunnille ja kaupungeille tarjoamaan kokonaisratkaisuja, joissa myös kustannussäästöt toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla.

Jos kaipaat lisää tietoa Tabletkoulun ja Atean yhteistyöstä, lähetä viesti osoitteeseen myynti@tabletkoulu.fi.

 • Olli Rannisto
  Ratkaisuasiantuntija, Oppilaitokset, ATEA

  “Atean ja Tabletkoulun yhteistyö aloitettiin jo vuonna 2013 tavoitteena lisätä uudenlaista digitaalista oppimista oppilaitoksissa. Olemme usean suomalaisen oppilaitoksen ja kunnan ict-kumppani, joten olemme iloisia voidessamme yhdessä Tabletkoulun kanssa tarjota opetukseen uusia tapoja oppia ja opettaa.

  Tabletkoulun tapa tuoda uuden opetussuunnitelman mukainen ilmiöpohjainen oppiminen helpolla tavalla opettajien ja oppilaitosten käyttöön tukee myös Atean visiota: rakennamme Suomea tietotekniikan avulla.”

Edustore

Edustore on useissa kaupungeissa käytössä oleva sähköisten oppimateriaalien hankintakanava. Myös suurin osa Tabletkoulun oppimateriaaleista löytyy Edustoresta. Jos käytätte Edustorea, voitte tilata Tabletkoulun oppimateriaalit käyttämällä Edustoren kauppaa.

Edustoren käyttö mahdollistaa myös kertakirjautumisen sekä opettajille että oppilaille. Edustoren kautta hankitut materiaalit on mahdollista linkittää käytössänne olevalle oppimisalustalle. Linkin kautta pääsette suoraan Tabletkoulun oppimateriaaliin ilman erillistä sisäänkirjautumista. Erillisten Tabletkoulu-tunnusten hallinnointi on tällöin tarpeetonta.

Jos kaipaat lisää tietoa Tabletkoulun oppimateriaalien tilaamisesta Edustoren kautta, lähetä viesti osoitteeseen myynti@tabletkoulu.fi.