Asiakasrekisteri ja rekisteriseloste

20.7.2014Tabletkoulu Oy:n Asiakasrekisteri ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tabletkoulu Oy
Y-tunnus: 2530665-5
Postiosoite: Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Oskari Lehtonen
Postiosoite: Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki
Sähköposti: oskari.lehtonen@tabletkoulu.fi

3. Rekisterin nimi

Tabletkoulun Asiakas- ja käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä mm. seuraavia tarkoituksia varten:

Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten oppilaitos, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarve käsitellä asiakastietoja. Tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla.