Tabletkoulun blogi

 

Johanna Ahvenkoski, luokanopettaja Kaarinasta, kertoo kuinka Tabletkoulun oppimateriaalit yhdessä perinteisten menetelmien kanssa ovat merkittävästi monipuolistaneet opetusta ja oppimista.

Johanna kertoo myös siitä kuinka Tabletkoulun sähköinen oppimateriaali on motivoinut poikia työskentelemään ahkerammin ja kuinka opettajan arki on helpottunut. Lue lisää Johannan havainnoista!

On todettu, että ihminen oppii

  • 10% siitä, mitä lukee

  • 20% siitä, mitä kuulee

  • 30% siitä, mitä näkee

  • 50% siitä, mitä sekä kuulee että näkee

  • 70% siitä, mistä keskustelee muiden kanssa

  • 80% siitä, mitä tekee ja kokee

  • 90% siitä mitä opettaa toiselle.

Oheinen selvityksen tulos on toki yleistys ja keskiarvo, sillä jokainen meistä oppii tietysti omalla tavallaan, omaan opiskeluhistoriaankin peilaten. Erityisen tärkeäksi tuo näkemys nousee kuitenkin nyt informaatio- ja oppimisyhteiskunnan aikana, digitaalisuutta hyödyntävien toimintatapojen vakiintuessa.

Monet opiskelijat väittävät, että kielioppi on tylsää. Lukion englanninopettajina kohtaamme tämän haasteen joka oppitunnilla. Ehkä tämä väärinkäsitys johtuu siitä, että kielioppi usein käsitellään oppimateriaaleissa täysin irrallisena osana kieltä. Aivan kuin olisi erikseen hauska ja luonnostaan opittava kieli, jota opiskellaan matkustelua, opiskelua ja elämää varten, ja sitten iso paha kielioppi, joka on vain luotu kaikkien kiusaksi.

Miten siis opettaa englannin kielitietoa Tabletkoulun kurssien avulla?

1 kommentti

Tämän kertainen kirjoittajamme on Jaakko Skantsi, joka työskentelee 5.–6.-luokan luokanopettajana, Niemenkulman koulussa.

Olemme koulussamme käyttäneet Tabletkoulun tuotteita, ja omassa opetuksessani olen käyttänyt 5.–6.-luokkalaisten kanssa matematiikan opetusmateriaalia. Ehdottomasti parasta tuotteessa on hienosti toteutettu vertaistarkistus. Oppilaat osaavat arvioida toistensa tuotoksia erittäin hyvin, kunhan olemme yhdessä käyneet kriteerit arvioinnista läpi. Samalla jokainen oppilas saa hienosti vertaispalautetta, sillä pisteiden lisäksi olen velvoittanut oppilaat kommentoimaan lyhyesti toisen oppilaan vastausta.

Arviointikulttuurimme nojaa ainakin toisella kyljellään toimintatapaan, jossa yksittäisten suoritteiden perusteella määritellään se, mihin sovellut, miten menestyt ja mitä seuraavaksi teet. Meillä olisi kuitenkin digitaalisuuden ja monipuolisten arviointimenetelmien myötä mahdollisuus tutkia ja tukea arvioinnilla paljon laajemmin todellista osaamista ja soveltuvuutta.

Haastattelusarjamme Tabletkoulun tiimiläisistä jatkuu, ja tällä kertaa esittelyssä on Aleksi Villberg. Samaan tapaan kuin muut aikaisemmin, myös hän pääsi vastaamaan muutamaan kysymykseen itsestään, omasta taustastaan ja tietenkin työstään.

Aloitin Tabletkoulussa marraskuussa 2015. Miikka Tabletkoulusta tunsi vastuuopettajani ammattikorkeakoulusta ja sitä kautta pääsin harjoitteluun. Olin ensin puoli vuotta harjoittelijana, jonka jälkeen siirryin osa-aikaiseksi työntekijäksi. Nykyisellään olen Tabletkoululla ihan päätoimisesti, joten ilmeisesti työpanokseni on kelvannut!

Tämän kertainen blogin kirjoittajamme työskentelee Juhannuskylän koulussa, Tampereella. Niko toimii myös Tabletkoulun oppikirjailijana.

"Päivän sana koulumaailmassa on sähköisyys. Opetussuunnitelmassa sähköisyys ja tvt-taidot on nostettu osaksi laaja-alaisia taitoja ja tiedotusvälineet uutisoivat digiloikasta. Monet opettajat ovat tämän muutoksen edessä hämmentyneitä monestakin syystä. Tässä yhteydessä en aio puhua niistä ongelmista, jotka liittyvät koulujen huonoon tietokonekantaan tai toimimattomiin verkkoihin."

Tabletkoulu on täysin digitaalinen oppimateriaalien kustantaja jonka oppimateriaalit ovat laajassa käytössä ympäri Suomen peruskoulujen ja lukioiden.

Haastattelimme viime vuoden Educassa Tabletkoulun käyttäjiä, niin opiskelijoita kuin opettajiakin, ja kysyimme heidän kokemuksistaan. Videosarjan viimeisessä osassa kerrotaan terveisiä Tabletkoulun käyttöä harkitseville.

Terveiset Tabletkoulun käyttöä harkitseville from Tabletkoulu on Vimeo.

Haastattelimme viime vuoden Educassa Tabletkoulun käyttäjiä, niin opiskelijoita kuin opettajiakin, ja kysyimme heidän kokemuksistaan. Videosarjan toisessa osassa vertaillaan Tabletkoulua ja perinteisiä oppimateriaaleja.

Miten vertailisit Tabletkoulua ja perinteisiä oppimateriaaleja from Tabletkoulu on Vimeo.